Uitstelbrief op Kamervragen faillissement van zorginstelling Siza Nova Me

Minister Bruins laat de Tweede Kamer weten dat de vragen over het faillissement van zorginstelling Siza Nova Me niet binnen de gebruikelijke termijn kunnen worden beantwoord.