Beantwoording Kamervragen mogelijke invoering van 2 wetten in Guatemala

Minister Blok (BZ) stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op de schriftelijke vragen van de Kamerleden Karabulut (SP), Ploumen (PvdA) en Van Ojik (GroenLinks) over de mogelijke invoering van 2 wetten in Guatemala.