Kamerbrief over rentemaatstaf voor de lening hoger onderwijs

Minister Van Engelshoven (OCW) stuurt de Eerste Kamer de nadere memorie van antwoord Voorstel van wet tot wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 in verband met een wijziging van de rentemaatstaf voor de lening hoger onderwijs.