Uitstelbrief beantwoording Kamervragen over verlagen onderzoekskosten en beschikbaarheid nieuwe medicijnen voor patiënten die niet behandeld kunnen worden

Minister Bruins laat weten dat hij Kamervragen niet op tijd kan beantwoorden. De vragen gaan over de verlaging van research and developmentkosten (onderzoeks- en ontwikkelkosten) voor medicijnen. En het beschikbaar komen van nieuwe medicijnen voor patiënten bij wie geen behandeling bestaat.