Kamerbrief over voorhang wijziging Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 in verband met de harmonisatie van milieuzones

Staatssecretaris Van Veldhoven stuurt een ontwerpbesluit tot wijziging van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer en het Kentekenreglement naar de Tweede Kamer. De wijziging houdt verband met de harmonisatie
van milieuzones. Zij informeert de Kamer daarbij over de voorhangprocedures.