Kamerbrief over adviescommissie bescherming cultuurgoederen

Minister Van Engelshoven (OCW) stuurt de Tweede Kamer een afschrift van haar brief aan de Raad voor Cultuur met het verzoek om een adviescommissie bescherming cultuurgoederen in te stellen.