Kamerbrief over kennistoets rekenen-wiskunde pabo

Minister Van Engelshoven informeert de Tweede Kamer over de uitvoering van de met elkaar samenhangende moties 329 en 355 rekenen-wiskunde pabo.