Aanbiedingsbrief memorie van antwoord wetsvoorstel wijziging van de Gemeentewet en de Provinciewet

Minister Ollongren biedt de Eerste Kamer de nadere memorie van antwoord aan over het voorstel van wet tot wijziging van de Gemeentewet en de Provinciewet. De wijziging gaat over de verruiming van de bevoegdheid van de raad en provinciale staten om ontheffing te verlenen van het vereiste van ingezetenschap voor wethouders en gedeputeerden.