Beantwoording vragen over het verkopen van bespaarde CO2-rechten door autofabrikant Tesla aan Fiat-Chrysler


Staatssecretaris Van Veldhoven beantwoordt Kamervragen over het artikel 'Vervuilend Fiat-Chrysler drukt de uitstoot door
schijnconstructie met Tesla'.