Uitstelbrief Kamervragen over de procedure en de capaciteit bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens

Minister Dekker stelt de beantwoording uit van de Kamervragen over de procedure en de capaciteit bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.