Beantwoording vragen over discussienota duurzaam Europa


Minister Kaag en minister Wiebes beantwoorden vragen van de Eerste Kamer over de discussienota 'Naar een duurzaam Europa in 2030'.