Uitstelbrief Kamervragen over inning van alimentatie

Minister Dekker stelt de beantwoording uit van de Kamervragen over inning van alimentatie.