Beantwoording Kamervragen over de rapportage gezamenlijk meetnet gewasbeschermingsmiddelen in het gebied van het Waterschap Drents Overijsselse Delta

Minister Schouten beantwoordt, mede namens de staatssecretaris Van Veldhoven, vragen van de Kamerleden Lodders en Ziengs (VVD) over de rapportage gezamenlijk meetnet gewasbeschermingsmiddelen in het gebied van het Waterschap Drents Overijsselse Delta.