Kamerbrief stand van zaken wetsvoorstel over een doorstroomrecht vmbo-havo

Minister Slob informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken met betrekking tot het wetsvoorstel over een doorstroomrecht vmbo-havo.