Kamerbrief bij aanbieding Evaluatie Regeling Uitstapprogramma's Prostitutie

Staatssecretaris Harbers informeert de Tweede Kamer over de uitkomsten van de evaluatie van de Regeling Uitstapprogramma's Prostitutie (Rups II). Het evaluatierapport zit als bijlage bij de brief.