Antwoorden op vragen over het toestaan van meer gaswinning dan SodM adviseert

Minister Wiebes (EZK), beantwoordt de vragen die gesteld zijn door het Kamerlid Beckerman (SP) over het toestaan van meer gaswinning dan SodM adviseert.