Kamerbrief bij 10e voortgangsrapportage ERTMS en BIT-advies

Staatssecretaris Van Veldhoven informeert de Tweede Kamer over de 10e voortgangsrapportage van het European Rail Traffic Management System (ERTMS) en het advies van et Bureau ICT-toetsing (BIT). Z

De volgende documenten zitten als bijlage bij de brief:

  • advies van het bureau ICT-toetsing (BIT);
  • reactie van de programmadirectie ERTMS op het BIT-advies;
  • 10e voortgangsrapportage over het programma ERTMS;
  • accountantsrapport over 2018;
  • beantwoording van uw aanvullende vragen inzake groot project ERTMS.