Kamerbrief over Resultaten najaarsronde SDE+ 2018 en verloop openstelling voorjaarsronde SDE+ 2019

Minister Wiebes informeert de Tweede Kamer over de resultaten van de openstellingsronde van de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+) in het najaar van 2018.