Kamerbrief over besluiten op bezwaar nav Wob procedure inzake MH17

Minister Grapperhaus informeert de Tweede Kamer over het bezwaar tegen een besluit over een verzoek met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De indiener had verzocht om openbaarmaking van documenten over een aantal onderwerpen over de vliegramp met de MH17.