Kamerbrief over vaststelling Besluit wijziging Asbestverwijderingsbesluit 2005 en het Bouwbesluit 2012

Staatssecretaris Van Veldhoven stuurt het Besluit tot wijziging van het Asbestverwijderingsbesluit 2005 en het Bouwbesluit 2012 naar de Tweede Kamer Zij gaat daarbij kort in op de besluiten.