Antwoorden op Kamervragen over aantallen toetsen op scholen

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) beantwoordt vragen over scholen die hun eigen regels voor het aantal toetsen op 1 dag niet nakomen.