Antwoorden Kamervragen over het bericht COC wil dat Nederland Amerikaanse haatprediker weert

Staatssecretaris Harbers beantwoordt Kamervragen over het bericht dat het COC wil dat Nederland de Amerikaanse prediker Steve Anderson
weert vanwege de extreem hatelijke uitspraken richting bepaalde groepen.