Aanbieding nota over wijziging Wet geneesmiddelenprijzen

Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) stuurt de Tweede Kamer de nota naar aanleiding van het verslag over het voorstel van wet houdende wijziging van de Wet geneesmiddelenprijzen in verband met een aanpassing van de referentielanden.