Antwoord op Kamervragen over uitvoering motie-Van Hattem

Minister Wiebes (EZK) beantwoordt vragen over de uitvoering van de motie-Van Hattem. Deze motie roept de regering op om alle verslagen van de vergaderingen van de klimaattafels en alle verslagen van het overkoepelende Klimaatberaad openbaar te maken.