Aanbiedingsbrief bij memorie van antwoord Wet gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven

Minister Grapperhaus stuurt de memorie van antwoord bij het wetsvoorstel Wet gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven naar de Eerste Kamer.