Kamerbrief over wijziging van de wetten Wzb en BIG

Minister De Jonge informeert de Tweede Kamer over de Wijziging van de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten en de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg in verband met de invoering van de Wzd-functionaris.