Nota naar aanleiding van verslag wijziging Wet geneesmiddelenprijzen

Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) reageert op vragen en opmerkingen over het voorstel van wet houdende wijziging van de Wet geneesmiddelenprijzen in verband met een aanpassing van de referentielanden.