Beantwoording Kamervragen over het bericht dat Brunei extreme straffen invoert, onder meer de doodstraf voor homoseksuele handelingen

Minister Blok beantwoordt de vragen van de Kamerleden Özütok, Van Ojik en Diks (allen
GroenLinks) over het bericht dat Brunei extreme straffen invoert, onder meer de
doodstraf voor homoseksuele handelingen.