Beantwoording vragen Schriftelijk Overleg over de geannoteerde agenda van de Landbouw- en Visserijraad van 14 mei 2019

Minister Schouten beantwoordt vragen van de fracties van uw Kamer van 6 mei jongstleden over onderwerpen die geagendeerd zijn voor de Landbouw- en Visserijraad van 14 mei aanstaande en die over mest en pulsvisserij.