Aanbiedingsbrief kabinetspositie over Europese concurrentiekracht

Minister Wiebes (EZK) biedt, mede namens minister Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking), de kabinetspositie over Europese concurrentiekracht aan. Dit stuk gaat in op de vraag hoe de Europese Unie (EU) moet omgaan met het principe van open markten in een tijd van snelle technologische ontwikkelingen en verschuivende machtsverhoudingen, ook met het oog op het borgen van de (economische) veiligheid.

Aanbiedingsbrief kabinetspositie over Europese concurrentiekracht (PDF | 1 pagina | 91 kB)