Kamerbrief over intrekking voorstel van wet houdende wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg

Minister Bruins informeert de Tweede Kamer over intrekking voorstel van wet houdende wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in
verband met het verbeteren van toezicht, opsporing, naleving en
handhaving. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.