Uitstelbrief Kamervragen over bericht dat jongeren met grensoverschrijdend gedrag niet worden behandeld

Minister De Jonge (VWS) laat de Tweede Kamer weten dat hij de vragen van het Kamerlid Kuiken (PvdA) niet binnen de gestelde termijn kan beantwoorden. De vragen gaan over het bericht dat jongeren, die grensoverschrijdend gedrag vertonen, niet worden behandeld.