Antwoord op Kamervragen over omgekeerde bewijslast mijnbouwschade in Drenthe

Minister Wiebes (EZK) beantwoordt vragen over omgekeerde bewijslast mijnbouwschade in Drenthe.