Beantwoording Kamervragen naar aanleiding van het SER advies “Samen werken aan taal”

Minister Van Engelshoven beantwoordt de vragen naar aanleiding van het SER advies “Samen werken aan taal”.