Beantwoording Kamervragen over de bijdragen van buitenlandse bedrijven aan de Nederlandse economie

Minister Wiebes (EZK) beantwoordt vragen over de bijdragen van buitenlandse bedrijven aan de Nederlandse economie.