Beantwoording vragen cijfers geldende (EU) wetten en regelgeving

Minister Dekker beantwoordt nadere vragen van de Eerste Kamer over recente cijfers van de geldende wetgeving en regelgeving.