Kamerbrief over onderzoek naar dubbel stemrecht voor langdurig aandeelhouderschap

Minister Dekker reageert op het verzoek om informatie over het onderzoek naar dubbel stemrecht voor langdurig aandeelhouderschap. Hij verwijst voor deze informatie naar de Voortgangsbrief modernisering van het ondernemingsrecht. Deze zit als bijlage bij de brief.