Antwoord op kamervragen over het (ontbreken van) draagvlak voor aardgaswinning onder het Werelderfgoed de Waddenzee

Minister Wiebes beantwoordt vragen van het Kamerlid Wassenberg (PvdD) over (het ontbreken van) draagvlak voor aardgaswinning onder het Werelderfgoed de Waddenzee.