Beantwoording vragen over het bericht 'Televisie naar de smaak van de netmanager'

Minister Slob beantwoordt de schriftelijke vragen van het Kamerlid Van der Molen (CDA) over het bericht 'Televisie naar de smaak van de netmanager'.