Kamerbrief over aanpassing afname centraal examen muziek havo vanwege voortijdige openbaarmaking

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) informeert de Tweede Kamer over de afname van het centraal examen muziek havo vanwege de voortijdige openbaarmaking daarvan.