Kamerbrief bij incidentenoverzicht in de Rapportage vreemdelingenketen

Staatssecretaris Harbers stuurt een overzicht van alle geregistreerde incidenten van overlast van asielzoekers naar de Tweede Kamer. Hij geeft daarbij een toelichting.