Beantwoording schriftelijke vragen Financieel Jaarverslag Rijk

Minister Hoekstra van Financiën stuurt de Tweede Kamer de beantwoording van de schriftelijke vragen die gesteld zijn bij het Financieel Jaarverslag van het Rijk 2018.