Kamerbrief over ontwikkeling van een bossenstrategie

Minister Schouten informeert de Tweede Kamer over een drietal zaken. Het voornemen om een bossenstrategie te ontwikkelen. Haar reactie op het verzoek van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit op een tweetal burgerbrieven over de overwegingen van Staatsbosbeheer over houtkap en beantwoordt de minister Kamervragen over bomenkap.