Aanbiedingsbrief bij memorie van antwoord wetsvoorstel wijziging van de Wet wapens en munitie


Minister Grapperhaus stuurt de memorie van antwoord bij het wetsvoorstel voor de wijziging van de Wet wapens en munitie naar de Eerste Kamer. Het gaat om de controle op het verkrijgen en in het bezit hebben van wapens.