Kamerbrief voorhang wijziging Bouwbesluit 2012

Minister Ollongren stuurt de Tweede Kamer het ontwerpbesluit houdende wijziging van het Bouwbesluit 2012 en het Besluit bouwwerken leefomgeving. Dit is in verband met het verbeteren van de veiligheid bij het bouwen en de veiligheid en gezondheid in bouwwerken. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer verzonden.