Uitstel beantwoording vragen over het bericht ’Lerarentekort? In Brabant zitten 300 basisschoolleraren in de WW’

Minister Slob schrijft de Tweede Kamer dat hij de vragen van de Kamerleden Rudmer
Heerema en Wiersma (beiden VVD) niet kan beantwoorden binnen de gestelde termijn. De Kamerleden stelden vragen over het bericht ’Lerarentekort? In Brabant zitten 300 basisschoolleraren in de WW’.