Kamerbrief informatiepunten voor studeren met een beperking

Minister Van Engelshoven informeert de Tweede Kamer over de informatievoorziening aan studenten met een beperking.