Kamerbrief over Overheveling geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen

Minister Bruins informeert de Tweede Kamer over de manier waarop de zorg die nu nog wordt geleverd onder de Tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling wordt ondergebracht in de Zorgverzekeringswet (Zvw). Dezelfde brief is aan de Eerste Kamer gestuurd.