Kamerbrief bij ontwerp-Subsidieregeling SWOV, TeamAlert en Veilig Verkeer Nederland

Minister Van Nieuwenhuizen stuurt de ontwerpregeling Subsidieregeling SWOV, TeamAlert en Veilig Verkeer Nederland 2019 naar de Tweede Kamer. Zij informeert de Kamer daarbij over de verdere procedure.