Beantwoording vragen over motie Van der Staaij waarborgfunctie mensenrechten

Minister Grapperhaus beantwoordt vragen over de uitvoering van de motie van het Kamerlid Van der Staaij (SGP). De motie ging over verbetering in de toepassing van de waarborgfunctie van de mensenrechten.